Anh biết không trước khi quen anh em cũng từng nghĩ về tá lả người yêu trong tương lai của mình sẽ như thế nào. Em cũng đặt ra tiêu chuẩn để chọn người yêu như bao