Ngày nay, trào lưu sử dụng số điện thoại đẹp đang ngày càng nhiều. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến trào lưu này. Có người biết nhưng luôn cho rằng điều này không cần thiết.