Việc sưu tập các loại sim đang rất được giới trẻ ưu thích. Trong đó, không ai có thể quên sự xuất hiện của sim đảo. Đây là loại sim mới xuất hiện trong những năm gần