Người hút thuốc lớn tuổi cũng có nguy cơ. Một nghiên cứu trong ấn phẩm Thần kinh học cho thấy rằng người lớn tuổi hút thuốc phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Giảm sức