Tất nhiên rất có thể là anh biết phu nhân Mai Hương, và rất có thể là con gái bà ấy, phu nhân Courtland, rất có thể là Hà Trang nói.  Và đây là cách chơi game