Hút thuốc và nghiện chơi game thẻ bài rpg cũng có thể ảnh hưởng đến thính giác của bạn. cảnh báo rằng kết quả của một nghiên cứu báo cáo đầu năm nay của Hiệp hội Quốc