Em cuộn tròn  mình lại trong những kỷ niệm của một tình yêu mãnh liệt đã xa. Em tự ôm lấy mình rồi lại oà khóc, khi nhận ra rằng thực tại khác xa với những game