Bất cứ ai sử dụng một thiết bị đốt nhiên liệu hóa thạch phải kiểm tra thiết bị một cách cẩn thận để giảm nguy cơ của khí carbon monoxide thoát. Các công ty sản xuất game