Tuần này, chúng tôi sẽ trình bày một số cảnh báo mới về hút thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Trong nhiều năm, các nhà khoa học về game bài tam cúc đã cảnh báo chúng