Ôi trần đời tôi ghét nhất là mấy loại người yêu cũ, em kết nghĩa, họ hàng xa …gì đó, Cái gì mà xe hỏng không biết đường dắt vào quán sửa xe à? hay đéo biết