Có thể có nhiều người đâng sử dụng các mạng di động khác và bây giờ đang muốn  chuyển qua dung mạng và chọn số mobiphone mà không biết nên chọn số như thế nào cho đẹp