Mỗi con số đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng của nó, tùy theo quan niệm của người Á Đông hay phương Tây mà nó mang một ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, dù có được định