Ở phía bên kia Anand là chút tanh nhưng đủ thông minh trong khi vẫn giữ và tiếp tục mối quan hệ trước hôn nhân vì đánh ba cây và sau hôn nhân song song ngoài vợ