Mọi ngóc ngách của game bài kiếm tiền

Một số chuyên gia phân tích coi việc tra hỏi này như một hành động gây áp lực, nhưng phần lớn không coi như vậy. Quan điểm của họ là, nếu một đất nước đang chuẩn bị có chiến tranh, các nhà hoạch định chính sách sẽ đặt ra những câu hỏi gay gắt để hiểu rõ mọi ngóc ngách của game bài kiếm tiền. Một chuyên gia phân tích cấp cao đã nói với tôi:  Có phải họ đang cố gây sức ép và điều khiển chúng ta không? Đúng là như vậy.

anh lan 10 (959)

Bằng những câu hỏi đã đặt ra và cách họ hỏi đi hỏi lại chúng với những sắc thái khác nhau, họ đang cố moi từng tý một trong số những gì chúng ta nói mang màu sắc ủng hộ những gì họ muốn đạt được trong game bài con nhện. Nhưng họ là các nhà hoạch định chính sách. Công việc của chúng ta là cân nhắc những gì họ nói, suy nghĩ về chúng và viết ra những suy nghĩ đó. Chúng ta trung thành với vũ khí của mình .

Sự thật là chúng tôi không chuẩn bị cho những câu hỏi về quan hệ giữa Iraq và al-Qa’ida vì ngay trong CIA đã có những quan điểm khác nhau về game bài đổi thẻ đó. Có hai nhóm quan điểm của các chuyên gia phụ trách từng khu vực cụ thể và chuyên gia phân tích về khủng bố. Sự không chắc chắn này sớm mất đi vào ngày 21-6-2002, khi chúng tôi thực hiện tài liệu Iraq & al-Qa’ida: Iterpreting a Murky Relationship  Iraq và al Qa’ida:

Mọi ngóc ngách của game bài kiếm tiền

Phân tích một mối quan hệ mờ ám . Trái ngược với tất cả các dạng phân tích khác, do tính chất đe dọa, các phân tích về chủ nghĩa khủng bố được xây dựng bằng game bài tiến lên và đưa ra những kết luận mang tính công kích hơn, đôi khi từ các thông tin mà những chuyên gia phân tích khu vực có thể bỏ qua.

Tài liệu  Mối quan hệ mờ ám  không mang tính thực tế. Trong phần  Phạm vi nghiên cứu  ở đầu tài liệu, chúng tôi đã giải thích tài liệu này là một nỗ lực để xem các kết luận của chúng tôi sẽ thế nào nếu những lời giải thích đầy khiên cưỡng từ những thông tin tình báo  về ba cây của chúng tôi trở thành sự thật. Trong phần này có đoạn viết:

anh lan 10 (960)

Tài liệu đánh giá tình báo này nhằm đáp ứng sự quan tâm của nhà hoạch định chính sách cấp cao về một đánh giá toàn diện về mối quan hệ giữa chính quyền Iraq với al-Qa’ida. Cách tiếp cận của chúng tôi chủ ý công kích để tìm cách phác ra những mối liên hệ, dựa trên giả thuyết bất cứ manh mối nào về mối quan hệ giữa hai game bài câu cá có thể đem lại những nguy cơ vô cùng lớn đối với nước Mỹ   chỗ in nghiêng để nhấn mạnh .

Add a Comment